• ระดับผู้เรียน
  All Level
 • |
 • จำนวนบทเรียน
  5
 • |
 • จำนวนคลิปขั้นต่ำ
  11+
 • |
 • จำนวนชั่วโมงเรียน
  2+

What will I be capable of after I complete the course?

บทเรียนในคอร์สนี้

 • Menu Edit (การแก้ไขเมนู)
 • Settings (การตั้งค่า)
 • Theme (การจัดรูปแบบ)
 • Website Title and Logo (ชื่อเว็ปและโลโก้)
 • Colors (การจัดสี)
 • Typography (การจัดวางตัวอักษร)
 • Social Sharing (ตั้งค่าการแชร์)
 • Create Menu (สร้างเมนู)
 • End Course (จบคอร์ส)

ใบ Certificate ที่จะได้รับ

Contact Us
273 Rangsit-Nakhonnayok 51
Rangsit-Nakhonnayok Road,
Prachatipat Sub-District, Thunyaburi District
Prathumthani, 12130
Tel.098-932-9395
© Copyright PRODx Course 2021